Affiliates

 Princess Princess: Kouno Tohru, Shihoudani Yuujirou & Yutaka Mikoto Princess Princess: Kouno Tooru and Shihoudani Yuujirou Sakamoto Akira